Dịch vụ

DỊCH VỤ
Các dịch vụ của chúng tôi luôn mang đến chất lượng

Bảo dưỡng công nghiệp

Chúng tôi là quản gia chuyên nghiệp cho tài sản của bạn. Không chỉ làm sạch môi trường làm việc, tài sản phải được vận hành và bảo dưỡng kịp thời.

Bảo trì thường xuyên hàng ngày

Tuỳ theo yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thiết kế một chương trình vệ sinh liên tục các hạng mục.

Vệ sinh định kỳ hoặc đột xuất

Vệ sinh theo kế hoạch định kỳ 03 hoặc 06 tháng Lau kính trên cao Vệ sinh trần, khung kèo nhà xưởng...

Office Cleaning

Whether big or small in size, your office needs diligent office cleaning.

After repair

Who has done the reconstruction project knows what a mess is.

House Cleaning

For over 25 years we’ve performed housekeeping.

Apartment Cleaning

Our company offers cleaning services for apartments.

CHẤT LƯỢNG - UY TÍN

Nhân viên của chúng tôi

Jennifer Phillips

Office Cleaner

Works with us 10 years

Alice Adams

Home Cleaner

Works with us 5 years

Adam Davis

Office Cleaner

Works with us 3 years

Nick Jameson

Window Cleaner

Works with us 8 years